Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam

กิจกรรม

จากที่พัก สามารถเดินทางไปนมัสการพระพุทธรูป ณ วัดเขาเต่า ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา และบนวัดเขาเต่านี้ยังมีจุดชมวิวทะเลหัวหินแบบ 360 องศา และมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จากวัดเขาเต่าเดินข้ามเขาไป ณ ชายหาดเล็กๆข้างหลังวัด ซึ่งเป็นชายหาดที่เงียบสงบและสวยงามมากๆ เนื่องจากไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จักมากนัก ธรรมชาติแถบนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เรียกได้ว่าเป็นหาดลับของหัวหินเลยทีเดียว

หากได้มีโอกาสมาถึงเขาเต่า อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือ การเดินทางเข้าไปชมทางเข้าวัดเขาเต่า ที่จะมีลักษณะเป็นเหมือนถ้ำให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปชม ภายในจะมีพระพุทธรูป และสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ ให้ได้สักการะ และบริเวณนั้นก็ยังมีชายหาดเล็กๆ อีกด้วย

เมื่อมองจากวิวตรงนี้ออกไปก็เห็นวิวที่สวยงามของทะเลหัวหิน ที่สลับเรียงรายด้วยเกาะน้อยใหญ่ น้ำทะเลตัดกับสีฟ้าที่สวยงาม ที่นี่สวยงามและเงียบสงบ เสมือนหาดส่วนตัว เหมาะกับผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนอย่างแท้จริง