Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam Zone R - The Blue Sky Resort Koh Payam

กิจกรรม

สำหรับลูกค้าที่มาเที่ยวระนอง แล้วต้องการชมเมือง และชมจุดไฮไลท์สำคัญของตัวเมืองระนอง ทางรีสร์อทก็มีกิจกรรม City Tour เมืองระนองไว้คอยต้อนรับ ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้

 • กิจกรรม City Tour จะเริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป โดยกรณี 2 ท่านจะใช้รถยนต์พาเที่ยว หากมากกว่า 2 ท่าน จะใช้รถตู้ VIP ของรีสอร์ทบริการ
 • ระยะเวลาการจัด City Tour มี 2 รอบต่อวัน
  a. รอบแรก เวลา 9.00-12.00 น.
  b. รอบที่สอง เวลา 14.00 น. – 17.00 น.
 • กิจกรรมภายในโปรแกรมมีดังนี้
  a. ไปชมและแวะชิมไข่แช่น้ำแร่+ชมธรรมชาติ+สปาปลา
  b. ทำบุญให้อาหารปลาและถ่ายรูปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อดีบุกวัดที่สวยสุก
  c. แวะถ่ายรูปภูเขาหญ้าและซื้อของฝากของดีเมืองระนอง
  d. มาอาบน้ำแร่ที่สยามฮอทสปา
 • ค่าใช้จ่ายปกติ 1,500 บาท/ท่าน…โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ 1 แถม 1