การเดินทาง

บินไปลงที่ระนอง สะดวกสบายที่สุด

  • ตอนนี้มีแต่นกแอร์ที่บินมาลงระนอง เครื่องออกจากดอนเมืองประมาณ 06.00 น. และมาถึงระนองประมาณ 07.00 น. แต่ Flight นี้ค่อนข้างทรมาน ต้องตื่นแต่เช้ามืด และค่าตั๋วเครื่องบินค่อนข้างแพง ประมาณต้นปีหน้า 2018 จะมี Air Asia บินมาลงระนอง เครื่องออกจากดอนเมืองประมาณ 13.30 น. และมาถึงระนองประมาณ 14.30 น. Flight นี้น่าจะสบายกว่าและราคาน่าจะประหยัดกว่าด้วยครับ
  • เมื่อบินมาถึงระนอง สามารถจองล่วงหน้าตอนจองห้องพักให้รถตู้ของรีสอร์ทไปรับที่สนามบินและพาไปส่งที่รีสอร์ท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
  • แต่ถ้าขับรถมาเองจากกรุงเทพฯ ก็เหนื่อยนะครับ จากกรุงเทพถึงระนองใช้เวลาขับรถประมาณ 8-9 ชั่วโมง
  • นั่งรถทัวร์มาลงระนอง ก็เหนื่อยเหมือนกันครับรถทัวร์ออกจากขนส่งสายใต้ ประมาณ 20.30 น. และมาถึงระนองตอนเช้ามืด สามารถจองรถตู้ของรีสอร์ทไปรับที่ บขส. มาส่งที่รีสอร์ทได้
  • ค่าบริการรถรับส่ง
    • a. รับสนามบิน ส่งรีสอร์ท 300 บาท/ท่าน/เที่ยว
    • b. รับ บขส. ส่งรีสอร์ท 200 บาท/ท่าน/เที่ยว